Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-17:00.

              Opłaty - ŻŁOBEK:

 

Cena czesnego obejmuje: całodzienny pobyt dziecka w żłobku, opiekę dwóch opiekunek w grupie (grupy do 10 osób), zajęcia umuzykalniające, cykliczne spotkania ze sztuką: teatrzyki/koncerty muzyczne, sensoplastykę, smyko-multisensorykę, zajęcia adaptacyjne przed rozpoczęciem przygody ze żłobkiem, zajęcia ogólnorozwojowe, plastyczne, muzyczne, rozwijające małą i dużą motorykę, zajęcia z elementami pedagogiki Montessori i Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

* Wysokość czesnego uwzględnia dotację z UMiG Swarzędz. Podane ceny dotyczą tylko dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.

 

Opłata jednorazowa - 400 złotych

Przy podpisaniu pierwszej umowy w żłobku pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 400 zł. Gwarantuje miejsce w żłobku oraz obejmuje opłaty związane z utworzeniem nowego miejsca, zakup pomocy dydaktycznych, edukacyjnych, materiałów plastycznych do pracy z dziećmi. Ponadto dzieci otrzymują od nas prezenty (Mikołaj, Zajączek, Dzień dziecka itp.), których koszt pokrywa żłobek. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.

 

        Opłaty - PRZEDSZKOLE:

 

Cena obejmuje: całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu, opiekę dwóch nauczycielek lub nuczyciela i pomocy nauczyciela w grupie oraz zajęcia rytmiczne, j.angielski, zumbę, cykliczne spotkania ze sztuką: teatrzyki/koncerty muzyczne, zajęcia adaptacyjne przed rozpoczęciem przygody z przedszkolem, zajęcia ogólnorozwojowe, logopedyczne, opiekę psychologa, warsztaty kulinarne, plastyczne, muzyczne, rozwijające małą i dużą motorykę, sensoplastykę, smyko-multisensorykę, zajęcia z elementami pedagogiki Montessori i Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, 

W ofercie również zajęcia dodatkowe (nieobowiązkowe) opłacane przez rodziców.

 

Opłata jednorazowa - 400 złotych

Przy podpisaniu pierwszej umowy w przedszkolu pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 400 zł. Gwarantuje miejsce w przedszkolu oraz obejmuje opłaty związane z utworzeniem nowego miejsca, zakup pomocy dydaktycznych, edukacyjnych, materiałów plastycznych do pracy z dziećmi. Ponadto dzieci otrzymują od nas prezenty (Mikołaj, Zajączek, Dzień dziecka itp.), których koszt pokrywa przedszkole. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.